Chord Masekepung

Masekepung Mai Ngibur

Video Chord Masekepung Mai Ngibur

Chord Masekepung Mai Ngibur

[INTRO]
 Em D Em (2x)
 Am D Em (2x)

      Em
Terora...rora...rora...rora...rora...rora
     D            Em
Tari...raro...rorore...rare...rora...
      Em
Terora...rora...rora...rora...rora...rora
     D            Em
Tari...raro...rorore...rare...rora...

   Am      D        Em   
Torero...to...torero...rare..tero..ra..
   Am      D        Em   
Torero...to...torero...rare..tero..ra..

   Em
Ngudiang wayan ditu bengong pedidian
     D          Em
Mecik peleng care liu ke-kenehang
   Em
Mai dini ngibur bareng ngajak timpal-timpal
     D           Em
Megitaran, megending lan metuakan

  Am
Diastun....
     D        Em
Gendingane ngangin ngauhang
     Am
Ne penting...
   D      Em
Sebeti dadi liang...

      Em
Terora...rora...rora...rora...rora...rora
     D            Em
Tari...raro...rorore...rare...rora...
      Em
Terora...rora...rora...rora...rora...rora
     D            Em
Tari...raro...rorore...rare...rora...

   Am      D        Em   
Torero...to...torero...rare..tero..ra..
   Am      D        Em   
Torero...to...torero...rare..tero..ra..
   Am      D        Em   
Torero...to...torero...rare..tero..ra..
   Am      D        Em   
Torero...to...torero...rare..tero..ra..

   Em
Ngudiang wayan ditu bengong pedidian
     D          Em
Mecik peleng care liu ke-kenehang
   Em
Mai dini ngibur bareng ngajak timpal-timpal
     D           Em
Megitaran, megending lan metuakan

  Am
Diastun....
     D        Em
Gendingane ngangin ngauhang
     Am
Ne penting...
   D      Em
Sebeti dadi liang...

  Am
Diastun....
     D     Em
Gendingane ade kuangan
     Am
Ne penting...
   D      Em
Terhibur ajak mekejang

[OUTRO]
 Em D Em (2x)
 Am D Em (2x)

Masekepung Tuak Adalah Nyawa

Video Chord Masekepung Tuak Adalah Nyawa

Chord Masekepung Tuak Adalah Nyawa

Intro : Em (4x) Hoyy

Em, Am, D, C, D, Em (2x)
Magenjekan

Em Am
Bangun semengan titiang kepupungan
D C D Em
Mirip dugas dibi ade ane kuangan
Em Am
Ngangin ngauhang batise mejalan
D C D Em
Lima,e guyutan sirah,e nyut -enyutan

Em, Am, D, C, D, Em (2x)
Magenjekan

Em Am
Angseh angsehang titiang mejalan
D C D Em
Neked ye di pondok ditu kumpul jak timpal
Em Am
Mesuryak galang bayun titiange
D C D Em
Mare maan cepok liang manah titiange

Reff :
Em Am
Tuak, tuak tuak tuak
D Em
Tuak adalah nyawa
Em Am
Yening a wai sing maan tuak
D Em
Idupe serasa ade kuangan

Em, Am, D, C, D, Em (2x)
Magenjekan

Em Em Em D
Liu nak ngorang demen minum demen ngae rusuh
D D Em
Buktine jani iraga tusing taen memisuh
Em Em D
Dini iraga ngibur sambilan ye ngalih peluh
D D Em
De je bes ruet apang ye iraga lantang tuuh

Reff :
Em Am
Tuak, tuak tuak tuak
D Em
Tuak adalah nyawa
Em Am
Yening a wai sing maan tuak
D Em
Idupe serasa ade kuangan

Em, Am, D, C, D, Em (2x)
Magenjekan