Lolot Ulian Punyah

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Ulian Punyah Chord Chord Lolot Ulian Punyah G D Em Bm C D G D Ulian punyah adi megatang tresnane kapining beli G D Em Bm C D G D Ulian punyah adi mengalahin beli hidup pedidi [INTRO] G D Em Bm C D G D (2x) G D Em Beli nu […]

Read more »

Lolot Pasawitran Bali Rockers

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Band Pasawitran Bali Rockers Chord Lolot Band Pasawitran Bali Rockers Em C Iraga mesikian G D Numpahang sekancan rasa Em C Suka wiadin duka G D Pada rasayang bareng Em C Artha sane mautama G D Iraga masawitra C D Dumogi tetep langgeng G Kawekasan [INTERLUDE] G C D ( 2X ) […]

Read more »

Lolot Sing Ngidang Ngorang Rrrr

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Band Sing Ngidang Ngorang Rrrr Chord Lolot Band Sing Ngidang Ngorang Rrrr [INTRO] Em G C D Em G Sesukat adi D C Ne jani megedi Em G Serasa sepi D C Idup beline rasayang Em G Sesukat adi D C Ngalahin beli Em G Serasa kambang D C Batis beline nindakang […]

Read more »

Lolot Handphone Usak

/ | Leave a Comment

Video Chord Lolot Band Handphone Usak Chord Lolot Band Handphone Usak [INTRO] A D E (4x) A D Ne ejoh iya ngepaekang ne paek iya ngejohang E D Yening suba kadung ipun asyik mepalyan HP A D Kadirasa timpalne disamping tusing kerungu E D Nyak kenken ja ditu suba kadung asyik browsing A D E […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Truli

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Truli Chord Lolot Truli [INTRO] Bm G A Bm 2x Bm Bagus bagus nengil jumah G A Bm Tusing ade nak nawang Bm Bagus bagus setata jumah G A Bm Buin pidan bisa ngelah tunangan A Pesuang ibane Bm Pesuang ibane G A Bm Anak bajang mekacakan di margane A Pesuang ibane […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Astungkara

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Astungkara Chord Lolot Astungkara [INTRO] G C Em D [2X] G C Em Kengken kabare jani D G pasawitran tiyange makasami C Em Suwe sampun nenten kacunduk D G Dumogi sami nemu rahayu C Em D G Astungkara G C Em Ampurayang antuk galah D G Boya ja malih kadi dumunan C […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Waitress Jegeg

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Waitress Jegeg Chord Lolot Waitress Jegeg [INTRO] E5 F5-E5-D5-E5 C5 E5 F5-E5-D5-C5 B5 E5 F5-E5-D5-E5 C5 E5 F5-E5-D5-C5 B5 E5 F5 E5 G5 Em C Waitress jegeg mai dini D Em Paekin je beli Em C Sapetekan beli tuah mule D Em Nganggurin adi C D Em Sadine adi dadi kenehang beli […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Lolot Galungan Lan Kuningan

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Galungan Lan Kuningan Chord Lolot Galungan Lan Kuningan [INTRO] Em C G D (2x) Em C Em C D Em C Rahajeng Galungan Kuningan G D Majeng ring semeton sami sane wangiang titiang Em C Ngaturang suksma ring manah G D Majeng ring Sang Hyang Widhi Wasa sane sampun Em C Ngicenin […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Tresne Guyu Guyu

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Tresne Guyu Guyu Chord Lolot Tresne Guyu Guyu [INTRO] Gm F#m Em Bm C D G Em C D G 2x G D Em Mule saje mule adi jegeg C D Kulitne putih lan kenyemne manis G D Em Mule saje liu anake ngedotang C D Nanging adi tusing je meboye G […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Metilar Tanpa Gatra

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Metilar Tanpa Gatra Chord Lolot Metilar Tanpa Gatra [INTRO] Am F C G Am F C G Kari neket bungkung pasubaye ring jriji Am F C G Nyihnayang tresnan beli ne saking sujati Am F C G Karikeh wenten galah apisan side metemu Am F C G Ngubadin rase rindu beline kapining […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Pesisir Pantai Kuta

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Pesisir Pantai Kuta Chord Lolot Pesisir Pantai Kuta [INTRO] Bm G D A (6x) Bm G D A Meguyang di Pesisir Pantai Kuta Bm G D A Mirengan suaran ombak ne mesuryak Bm G D A Kadi rase ngerestuin Bm G D A Tresnan iragene ajak dadua [INTERLUDE] Bm G D A […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Punyah

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Band Bali Punyah Chord Lolot Band Bali Punyah [INTRO] Bm G A (4x) Bm G A Bm G A Malem minggu care jani Bm G A Bm G A Tunangan tiang sing ngelah Bm G A Bm G A Keneh inguh sing karuwan Bm G A Bm G A Payu bengong mepangenan […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Jegeg Bagus Bajang Bali

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Jegeg Bagus Bajang Bali Chord Lolot Jegeg Bagus Bajang Bali G Em Jegeg bagus bajang-bajang C D Mebusana adat bali G Em Jegeg bagus bajang bajang C D Ritatkala ngaturang bakti G Em Jegeg bagus bajang-bajang C D Mebusana adat bali G Em Jegeg bagus bajang bajang C D Ritatkala ngaturang bakti […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Jeleme Palsu

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Jeleme Palsu Chord Lolot Jeleme Palsu [INTRO] Bm Cm Bm 2x F#m-Gm-A Bm A Rikale memunyi bibihne serase lemuh G A Ane mirengang lantas anyud tur percaya Bm A Tekening apene ketuturang Gm A Mirib layahne sampun merajah [INTERLUDE] Bm Cm Bm Gm-A Bm A Ye nyak malu nengil di betenan G […]

Read more »
Lolot Chord Lagu Bali

Lolot Narkoba Merajalela

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Narkoba Merajalela Chord Lolot Narkoba Merajalela [INTRO] A5 C5 G5 F5-G5-A5 (2x) A5 C5 Elingang mangkin hei para truna-truni G5 F5 G5 A5 Sampunang lali kapining dewek pedidi A5 C5 Margiang idup ngardi ring gumi G5 F5 G5 A5 Ngaturang bhakti, subhakti ring Ida Hyang Widhi F5 G5 A5 Kalain nyen sajan […]

Read more »

Lolot Ngadol Raga

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Ngadol Raga Chord Lolot Ngadol Raga [INTRO] Bm F#m G A (2x) Bm F#m G Sabeh tengahing latri A Bm Sekadi menyihnayang F#m G A Tetangisan sane ten medal Bm F#m G Kadi ketiben langit A Bm Rasa sakit ten kadi F#m G A Ten wenten sane mepitulung Bm F#m G A […]

Read more »

Lolot Kalain Nyama

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Band Kalain Nyama Chord Lolot Band Kalain Nyama [INTRO] Em C D (4x) Em Em C D Em Kerasa nenten percaya beli C D Em C Nyingakin adi ring pesarean D Em C D Merurub kuning Em C D Em Kerasa sesek tangkah beli C D Em Dados sapuniki C D Em […]

Read more »

Lolot Gumine Mangkin

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Band Gumine Mangkin Chord Lolot Band Gumine Mangkin [INTRO] Em Em G C Bm D (2x) Em G C Bm D Suaran bedil jerit eling tan pererenan Em G C Bm D Manuse matingkah buron ngreresin Em G C Bm D Sane lemah tanpa daya sinah pacang kaon Em G C Sane […]

Read more »

Lolot Boya Ja Amerika

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Boya Ja Amerika Chord Lolot Boya Ja Amerika [INTRO] Em D C D Em D C D Em D C D Em D C Bm Em Hey nyen ditu di bucu Em Mua barak ngamah arak Am Gendang gending megitaran Bm D Em Serasa tusing ade ne kenehang Em Rame-rame ye mekumpul […]

Read more »

Lolot De Bes Ruwet

| Leave a Comment

Video Chord Lolot De Bes Ruwet Chord Lolot De Bes Ruwet [INTRO] Em D C D (4x) Em D C D Yening sakit basang Em D C D Meju malu Em D C D Yen basange layah Em D C D Ngamah malu Em D C D Yen matane kiap Em D C D Pules […]

Read more »

Lolot Boya Kedasarin Tresna

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Band Boya Kedasarin Tresna Chord Lolot Band Boya Kedasarin Tresna [INTRO] Em D Bm C (4x) Em D Bm C Ne mare jani beli nawang Em D Bm C Tresnan adine boya kapining beli Em D Bm C Ne mare jani beli nawang Em D Bm C Sayang adine boya kapining beli […]

Read more »

Lolot Lacur Idupe

/ | Leave a Comment

Video Chord Lolot Band Lacur Idupe Chord Lolot Band Lacur Idupe [INTRO] A A C#m Bm E A Negak bengong pedidian C#m Disisin pasihe peliatan ejoh mengambang Bm Ngenehang indik gumine E Ngangsan wai serasa ngangsan ngewehang A Hidup disisin pasihe C#m Ngandelang nyame melali uli selat jurang Bm Ne biasane mesriakan E Tur girang […]

Read more »

Lolot Capung Gantung

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Capung Gantung Chord Lolot Capung Gantung [INTRO] A A E (3x) D A A Capung gantung lungan tunggak E A Capung bedog lungan bedil E A Ngelandok ngelanting E D A Basang i mbok gede ceking A Capung gantung lungan tunggak E A Capung bedog lungan bedil E A Ngelandok ngelanting E […]

Read more »

Lolot Kasmaran

| Leave a Comment

Video Chord Lolot Kasmaran Chord Lolot Kasmaran [INTRO] F Dm Bb C (2x) F Dm Oh angin bulan bintang Bb C Tulungin je tiang mangkin F Dm Oh angin bulan bintang Bb C Minab wenten tamba utama [REFF] F Dm Bb C Kasmaran…dewek titiang mangkin F Dm Bb C Kasmaran…bengong sing mekite ngujang F Dm […]

Read more »
To top